Denní zamyšlení s Písmem

24.10.2021

24. 10. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“


Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.
/Mk 10,52/

Žádné elity, ale slepí, kulhaví a plačící. Domov v Pánově církvi patří právě takovým. Z toho mohu mít 
radost. Pane, ať toto vidím!

1. čtení Jer 31,7-9
Text čtení spadá do období po první deportaci (597 př. Kr.), když byl Jeruzalém obležen a vzdal se 
Babyloňanům. Tehdy byla část obyvatel odvlečena a Jeremiáš, který zůstal, prorokuje: „…přivedu je 
zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům…“ (Jer 30,3). V této souvislosti pak zaznívá i náš text. 
Příchod žen těhotných a v šestinedělí má dokládat, že jde o pokojný a bezpečný návrat.
Žalm 126
Žalm navazuje na zaslíbení návratu ze zajetí. To skutečně nastalo, ale o padesát let později. Lze připojit 
nejen vzpomínku na dávné události, ale i naději, že Bůh proměňuje každou složitou situaci v našem 
životě.
2. čtení Žid 5,1-6
Pokračujeme ve čtení listu Židům, který rozebírá, zda mohl být Ježíš veleknězem, který přinesl oběť za 
nás všechny. Autor nejprve předloží podmínky, které musí velekněz splnit, a následně ukazuje, jak se 
tyto předpoklady odráží na Ježíšovi. Čteme jen část této úvahy.
Evangelium Mk 10,46-52
Tento text je velmi důležitý. Představuje v evangeliu předěl – demonstruje vzorový výsledek evangelijní 
misie. Na slepci lze ukázat, co znamená „setkat se s Kristem“. Nejen být uzdraven od nemoci, ale jako 
učedník následovat Pána a vstoupit s ním do Jeruzaléma, abychom naplno zakusili sílu Velikonoc.
www.vira.cz

Zobrazeno 230×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka