Denní zamyšlení s Písmem

31.10.2021

31. 10. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou!


Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny jeho zákony a příkazy, které já ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ.
Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a medem.        /Dt 6,2-3/

Mohu přemýšlet, jaký je rozdíl mezi strachem a posvátnou bázní. Hospodin chce, abych byl dlouho živ a 
dobře se mi vedlo. Kéž tomuto přání můj vztah k Bohu odpovídá!

1. čtení Dt 6,2-6
Kniha Deuteronomium vznikla později než první čtyři knihy Mojžíšovy. Je opakováním zákonů, které 
obsahují. Jde však o výklad, klade jiný důraz. V 5. kapitole 2. knihy Mojžíšovy (srov. Dt 5) se opakuje 
Desatero. Náš text obsahuje jednu z nejslavnějších pasáží Starého zákona, tzv. Šema Israel. Jde 
o vyznání i závazek víry.
Žalm 18
Žalm je odpovědí na první čtení. Byli jsme Bohem pozváni a žalmista reaguje: „Miluji tě…“!
2. čtení Žid 7,23-28
Pokračujeme v četbě listu Židům. Teologicky náročný, propracovaný text si klade základní otázku 
o Kristově kněžství a jeho oběti. Čteme závěr úvahy věnované kněžství podle Žalmu 110 a zmíněnému 
nežidovskému knězi Melchizedechovi. Žalm zaslibuje kněze podle vzoru této postavy.
Evangelium Mk 12,28b-34
S blížícím se koncem liturgického roku se také blížíme k závěru Markova evangelia. Ježíš dostává 
poslední otázky, svým způsobem nejzásadnější. Pán cituje dvě místa ze Starého zákona: Dt 6,4-5 (viz 
první čtení) a Lv 19,18. Ani jedna citace není z Desatera, ale obě na něj navazují, jde tedy o jeho 
interpretaci.
www.vira.cz

Zobrazeno 509×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka