Denní zamyšlení s Písmem

5.12.2021

5. 12. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Připravte cestu Pánu


„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“ 
                                            (Lk 3,4-6)

Bůh vstupuje se svým Synem do světových dějin. Jejich smyslem je i mé obrácení.

1. čtení: Bar 5,1-9
Tato kniha vznikla zřejmě mnohem později (2. stol. př. Kr.) než události, které popisuje. Její příběh patří do období působení proroka Jeremiáše (6. stol. př. Kr.). Slibuje návrat Izraele do jeho vlasti z babylonského zajetí. Verš 5,7 je citací Iz 40,4 a odrazí se v evangeliu. Text je velice krásným zaslíbením, které platí i pro nás!
Žalm: Žl 126
Žalm navazuje na události prvního čtení, které popisuje návrat zajatců. Tito lidé zakusili mnoho útrap, ale také Boží vysvobození. Nejde jen o převyprávění skutečnosti, ale o píseň, která opěvuje zážitek vykoupení Bohem.
2. čtení: Flp 1,4-6.8-11
Přeskočili jsme úvodní pozdrav listu Filipanům a čteme první verše této radostné epištoly. Všimněme si, že tato slova jsou nesena tématem posledního dne (eschatologický prvek). Jde však o jakýsi úvod či úvodní klauzuli listu, proto má slavnostní ráz.
evangelium: Lk 3,1-6
Lukáš v prvních dvou kapitolách popsal dětství a původ Ježíše z Nazareta. Dnešním textem otevírá jeho veřejné působení. Jako první kapitoly začaly nejprve zprávou o narození Jana Křtitele a pak mluví o Ježíši, tak i nyní začíná vyprávěním o Janově působení. Lukáš cituje Iz 40,4, proroctví, která se vzápětí naplní na přicházejícím Kristu.
www.vira.cz

Zobrazeno 178×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka