Denní zamyšlení s Písmem

27.11.2022 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

27. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

Veďme počestný život jako ve dne


Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.
                                       (Řím 13,11)

Život jako ve dne, tedy na světle! Nic neskrývat pod pláštěm noci, ani pod rouškou moci. Výzva k tomu, abychom se snažili budovat církev jako dům ze skla.

1. čtení: Iz 2,1-5
Kniha proroka Izaiáše zachycuje výroky proroků z období asi 200 let. Proroctví neznamená věštění budoucnosti, ale zaslíbení života, které Bůh připravuje, obrátí-li se lid. V 8. stol. př. Kr. se ocitá Judské království v ohrožení Asyřanů. Hlavní město Jeruzalém, postavené na hoře Sión, cítí nebezpečí. V odkazu na „Hospodinovo slovo ze Siónu“ církev spatřuje proroctví o příchodu Krista.
Žalm: Žl 122
Hospodinův dům je označení chrá­mu v Jeruzalémě. Je středem i symbolem starozákonní bohoslužby i Izraele jako Božího lidu. Izraelité věděli, že společná bohoslužba v chrámě přináší bohaté požehnání.
2. čtení: Řím 13,11-14
List Římanům má dvě velké části: věroučnou (kap. 1–11) a praktickou (kap. 12–16). I když člověk uvěřil a přijal Pána, není jeho obrácení dokončené. Je třeba podle přijatého žít. Vidíme zde typické eschatologické napětí přítomnosti Krista „už a ještě ne“. Už je s námi, ale přesto čekáme jeho příchod.
evangelium: Mt 24,37-44
Ocitáme se ve velké eschatologické řeči (kap. 24–25). Hlavní téma je příchod Syna člověka na konci věků. Ježíš orientuje posluchače nikoli ke strachu či zkoumání času, ale k připravenosti na setkání s Bohem.
www.vira.cz

Zobrazeno 236×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka