Denní zamyšlení s Písmem
26. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů."


25. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena."


24. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása."


23. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho."


22. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku."


21. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě."


20. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží."


19. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem."


18. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vytrvale běžme o závod, který je nám určen."


17. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti."


« novější 1 99 149 150 151 152 153 154 155 197 294 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka