Denní zamyšlení s Písmem
13. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe."


12. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva."


11. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva."


10. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit."


9. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!"


8. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!"


7. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"A on sám bude pokoj..."


6. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině?"


5. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu."


4. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka