Denní zamyšlení s Písmem
4. 1. 2015 9:23
Rubrika: Nezařazené

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat.


3. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost...


1. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno.


31. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným.


30. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dám ti důstojnost navěky a veselí po všechna pokolení.


29. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.


28. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin.


27. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit.


26. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.


25. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi.


« novější 1 95 155 156 157 158 159 160 161 189 283 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka