Denní zamyšlení s Písmem
14. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Já jsem světlo světa.“


13. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“


12. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.“


11. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vyhýbej se zlu a konej dobro!“


10. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…cožpak může matka zapomenout na své dítě…?“


9. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Chceš být zdráv?“


8. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Tvůj syn je živ!“


7. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Tvůj syn je živ!“


6. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„… otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.“


5. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…kdo se ponižuje, bude povýšen.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka