Denní zamyšlení s Písmem
16. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.


15. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.


13. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.


12. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“


11. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě."


10. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.


9. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem šel v duchu roztrpčen a rozhořčen, ale Hospodinova ruka na mně pevně spočívala.


8. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.


6. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.


5. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme.


« novější 1 99 156 157 158 159 160 161 162 197 294 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka