Denní zamyšlení s Písmem
29. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh ti při práci tvých rukou žehnal; znal tvé putování touto velikou pouští.


28. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.


27. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko?


26. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů.


25. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena.


24. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.


23. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho.


22. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.


21. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


20. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží.


« novější 1 84 157 158 159 160 161 162 163 167 249 332 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka