Denní zamyšlení s Písmem
18. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání.


17. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh je uprostřed tebe.


16. 6. 2013 11:19
Rubrika: Nezařazené

Člověk je uznán za spravedlivého jen tehdy, když uvěří v Ježíše Krista.


15. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.


14. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když vytrváte, získáte své životy.


13. 6. 2013 0:18
Rubrika: Nezařazené

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.


12. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Využijte čas vám svěřený.


11. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.


10. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání?


9. 6. 2013 0:01
Rubrika: Nezařazené

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka