Denní zamyšlení s Písmem
3. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Radujte se z Hospodina a jásejte…“


2. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu...“


1. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože!“


31. 1. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pán je blízko.“


30. 1. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“


29. 1. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„A pokoj Boží bude střežit vaše srdce i mysl.“


28. 1. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Dovede je až do dne Ježíše Krista.“


27. 1. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.“


26. 1. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Je Kristus rozdělen?“


25. 1. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka