Denní zamyšlení s Písmem
2. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.


1. 6. 2013 0:01
Rubrika: Nezařazené

Ať se vaše duše raduje z Hospodinova milosrdenství a nestydí se ho chválit.


31. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Mluv, tvůj služebník slyší.“


30. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo hází kamením po ptácích, plaší je, kdo uráží přítele, zničí přátelství.


29. 5. 2013 0:01
Rubrika: Nezařazené

Hospodin stvořil člověka ze země a do ní ho zase navrací.


28. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se!


27. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.


26. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Víme přece, že soužení plodí vytrvalost.


25. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?


24. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

A všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka