Denní zamyšlení s Písmem
20. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.


19. 10. 2013 1:20
Rubrika: Nezařazené

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.


18. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství.


17. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Už nikdy o tobě neřeknou: „Opuštěná“. A nikdy o tvé zemi neřeknou: „Zpustošená“.


16. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všichni, kdo je spatří, rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin žehná.


15. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin mě pomazal, abych nesl radostnou zvěst pokorným, obvázal rány zkroušených srdcem.


14. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným.


13. 10. 2013 0:41
Rubrika: Nezařazené

Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.


12. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.


11. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva.


« novější 1 87 166 167 168 169 170 171 172 174 260 346 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka