Denní zamyšlení s Písmem
20. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.


19. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.


18. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, neobleče tím spíše vás, malověrní?


16. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nemůžete sloužit Bohu i majetku.


15. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.


14. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu...


13. 5. 2015 15:28
Rubrika: Nezařazené

Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.


9. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato."


8. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Budete požehnáním, až vás zachráním.


7. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka