Denní zamyšlení s Písmem
6. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.


5. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyleji svého ducha na každé tělo.


4. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi.


2. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.


1. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.


30. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku.


29. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

V nikom jiném není spásy.


28. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“


25. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ona však dala ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.


24. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka