Denní zamyšlení s Písmem
25. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.“


24. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.“


23. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu.“


22. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači.“


21. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k hněvu.“


20. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“


19. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme?“


18. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nepohrdej člověkem za to, že zestárl, vždyť i někteří z nás budou starci.“


17. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti.“


16. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka