Denní zamyšlení s Písmem
14. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou.


13. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.


12. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha.


11. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, Křest Páně, Křest

Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.


10. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

My jsme tvoji odedávna.


9. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.


8. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení!


7. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

On vyslal světlo a ono šlo, zavolal je, a ono poslechlo s chvěním.


6. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyslyš, Hospodine, naši modlitbu a naši prosbu.


5. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka