Denní zamyšlení s Písmem
27. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vaše spravedlnost ať je dokonalejší než spravedlnost zákoníků a farizeů.


26. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí.


25. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ninivané se na základě Jonášova kázání obrátili.


24. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


23. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.


22. 2. 2015 9:36
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Obraťte se a věřte evangeliu!


21. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.


20. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.


19. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!"


18. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka