Denní zamyšlení s Písmem
23. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Gal 2,20 Rozjímat o velikosti Ježíšovy lásky ke mně je celoživotní program.


22. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Čtení Pís 3,1-4a Nalezla jsem miláčka svého srdce. Čtení z Písně písní Snoubenka praví: Na svém lůžku za noci jsem hledala miláčka svého srdce, hledala a nenalezla. "Vstanu a projdu městem, po ulicích a náměstích budu hledat miláčka svého srdce."…


21. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji…


20. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce,…


19. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nechť nakloní naše srdce k sobě..."


18. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou."


17. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život."


16. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu.“


15. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Pane, ukaž nám své milosrdenství!"


14. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka