Denní zamyšlení s Písmem
13. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení.“


12. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.“


11. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, tvá žena bude mít syna.“


10. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.


9. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nezahanbuj člověka, který pyká za svůj hřích.


8. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“


7. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili.“


6. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?“


5. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu.“


4. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka