Denní zamyšlení s Písmem
8. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení!


7. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

On vyslal světlo a ono šlo, zavolal je, a ono poslechlo s chvěním.


6. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyslyš, Hospodine, naši modlitbu a naši prosbu.


5. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím.


4. 1. 2015 9:23
Rubrika: Nezařazené

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat.


3. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost...


1. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno.


31. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným.


30. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dám ti důstojnost navěky a veselí po všechna pokolení.


29. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka