Denní zamyšlení s Písmem
3. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal.“


2. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Já vykonám soud mezi ovcí a ovcí.“


1. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Slávu i hanbu přináší mluvení a jazyk může přivést člověka i k pádu.“


31. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ze všech stran jsi mi štítem, tys má sláva, zvedáš mi hlavu.“


30. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“


29. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas.“


28. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno.“


27. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde.“


26. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jako oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat protivníkům své jméno.“


25. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka