Denní zamyšlení s Písmem
14. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.


13. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.


12. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


11. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.


10. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Za žádných okolností se neutíkej ke lži, zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.


9. 2. 2015 10:47
Rubrika: Nezařazené

Budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.


7. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.


6. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neustupuj drzému člověku ze strachu aby tě nechytil za slova, která jsi sám řekl.


5. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů.


4. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka