Denní zamyšlení s Písmem
11. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe…“


10. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Obraťte se ke mně celým svým srdcem.“


9. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Není Boha tobě podobného…“


8. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.“


7. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ale na tvé slovo spustím sítě.“


6. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami.“


5. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!“


4. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali…“


3. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Radujte se z Hospodina a jásejte…“


2. 2. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu...“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka