Denní zamyšlení s Písmem
21. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré.“


20. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Přicházím a budu bydlet uprostřed tebe.“


19. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin.“


18. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„S nadějí budu na něho čekat.“


17. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel.“


16. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo.“


15. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.“


14. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Všechno, co potřebujeme ke spáse, nám Bůh daroval.“


13. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču.“


12. 12. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka