Denní zamyšlení s Písmem
16. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš.“


15. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha a bude mu dána.“


14. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce.“


13. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení.“


12. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.“


11. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, tvá žena bude mít syna.“


10. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.


9. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nezahanbuj člověka, který pyká za svůj hřích.


8. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“


7. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka