Denní zamyšlení s Písmem
4. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha."


3. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin."


2. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný."


1. 10. 2015 14:36
Rubrika: Nezařazené

"Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů."


30. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása."


29. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně."


28. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"I když sis založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud."


27. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro... Jeho jméno je Hospodin."


26. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí?"


25. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou..."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka