Denní zamyšlení s Písmem
24. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘


23. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!


22. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům.


21. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky.


20. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

V tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.


19. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Máte větší cenu než mnoho vrabců.


18. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.


17. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se já přiznám před svým Otcem.


16. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným.


15. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka