Denní zamyšlení s Písmem
29. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo se povyšuje, bude ponížen…


28. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem…


27. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Choďte po cestách, které vám přikážu…


26. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit.


25. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Maria řekla: Jsem služebnice Páně.


24. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Žádný prorok není vítaný ve svém domově.


23. 3. 2014 9:18
Rubrika: Nezařazené

Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.


22. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.


21. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním


20. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Požehnaný člověk, jehož oporou je Hospodin.


« novější 1 95 181 182 183 184 185 186 187 189 283 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka