Denní zamyšlení s Písmem
19. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Máte větší cenu než mnoho vrabců.


18. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.


17. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se já přiznám před svým Otcem.


16. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným.


15. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.


14. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neobviňuj, dokud nevyšetříš vinu, napřed hleď pochopit, potom kárej.


13. 2. 2014 0:01
Rubrika: Nezařazené

Rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vody.


12. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.


11. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám.


10. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka