Denní zamyšlení s Písmem
22. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci."


21. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Víno je pro lidi jako sám život, pokud je piješ s mírou."


20. 9. 2015 0:00

"Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kde jaká špatnost."


19. 9. 2015 0:00

"A důrazně prohlásil: Kdo má uši k slyšení, slyš." Lk 8,8


18. 9. 2015 0:00

"Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům" 1.Tim 6,10


17. 9. 2015 0:00

"Nenech v sobě ležel ladem Boží dar, který ti byl dán prorockým vnuknutím a vkládáním rukou starších." Tim 4,14


16. 9. 2015 0:00

Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Ž 111,10 Sv. Ludmila byla podle Kristiánovy charakteristiky žena plná všelikých plodů dobrotivosti, štědrá v almužnách, v bdění neúnavná, zbožná modlitebnice, v lásce dokonalá, patronka duchovenstva, matka…


15. 9. 2015 0:00

"Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, uchovals ji těm, kdo se tě bojí." Ž 31,20 Sedm bolestí P.Marie jsou tyto: 1. Simeonovo proroctví 2. Herodovo pronásledování a útěk svaté Rodiny do Egypta 3. Hledání Ježíše v Jeruzalémě4. Setkání bolestné…


14. 9. 2015 0:00

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."


13. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hospodin vrátí Jákobovi důstojnost, důstojnost, jaká patří Izraeli."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka