Denní zamyšlení s Písmem
12. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"V onen den se už nemusíš stydět za žádné své skutky, jimiž ses proti mně vzepřelo."


11. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Spočinula na mně ruka Hospodinova."


10. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nikdy nesvěřuj druhému, co ti bylo důvěrně sděleno, a nebude ti to nikdy na újmu."


9. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nad to obojí přinesou záchranu skutky milosrdenství."


8. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán?"


7. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo vytrvá až do konce, bude spasen."


6. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme."


5. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Roztrpčené srdce dál nezneklidňuj a neotálej s darem potřebnému."


4. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Mnohé lidi obloudily jejich domněnky a falešné dohady zavedly na scestí jejich myšlení."


3. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Synu, v tichosti konej své práce a budou tě mít rádi lidé Bohu milí."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka