Denní zamyšlení s Písmem
26. 1. 2014 9:09
Rubrika: Nezařazené

Je Kristus rozdělen?


25. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy.


24. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem.


23. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme!


22. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nezáviďme jeden druhému.


21. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.


20. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď požehnána, dcero, od Boha nejvyššího nade všechny ženy.


19. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru.


18. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.


17. 1. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ani já tě neodsuzuji.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka