Denní zamyšlení s Písmem
8. 10. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“


7. 10. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Každé království vnitřně rozdělené pustne…“


6. 10. 2016 6:00
Rubrika: Nezařazené

„Neboť každý, kdo prosí, dostává…“


5. 10. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Otče, posvěť se jméno tvé.“


4. 10. 2016 6:11
Rubrika: Nezařazené

„Bůh mi odhalil pravdu o svém Synu…“


3. 10. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…byl pohnut soucitem“


2. 10. 2016 10:12
Rubrika: Nezařazené

„Kdybyste měli víru aspoň jako zrnko hořčice…“


1. 10. 2016 4:32
Rubrika: Nezařazené

„Radujte se… “


30. 9. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…dávno by seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání.“


29. 9. 2016 5:19
Rubrika: Nezařazené

„Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem…“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka