Denní zamyšlení s Písmem
17. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.


16. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co mi dáte, když vám ho zradím?


15. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš řekl Petrovi: Třikrát mě zapřeš.


14. 4. 2014 13:22
Rubrika: Nezařazené

Marie pomazala Ježíšovi nohy olejem z drahého nardu.


13. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!


12. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hledali Ježíše a říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Přijde na svátky?“


11. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Židé brali kameny, aby Ježíše ukamenovali.


10. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdybych oslavoval sám sebe, má slova by nic nebyla.


9. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vysvobodil své služebníky, kteří v něj důvěřovali.


8. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka