Denní zamyšlení s Písmem
23. 3. 2014 9:18
Rubrika: Nezařazené

Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.


22. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.


21. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním


20. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Požehnaný člověk, jehož oporou je Hospodin.


19. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Josefe, neboj se!


18. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

I kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, Bůh je vybílí jako sníh.


17. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.


16. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

A byl proměněn před jejich očima.


15. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže milujete jen ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu?


14. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vaše spravedlnost ať je dokonalejší než spravedlnost zákoníků a farizeů.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka