Denní zamyšlení s Písmem
17. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“


16. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ukázněně přestaň první, nebuď nenasytný, ať nepohoršuješ.


15. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze!


14. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!


13. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bratří, nesnižujte jeden druhého.


12. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil?


11. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.


10. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

A on řekl: „Pojď!“


9. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali.


8. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Cožpak vydrží hliněná nádoba vedle kovového kotle?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka