Denní zamyšlení s Písmem
19. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tito dva proroci působili hodně trápení obyvatelům země.


18. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vzal jsem ten malý svitek a spolkl ho.


17. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

nikdo nebyl shledán hodným, aby ten svitek otevřel


16. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc...


15. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď tedy horlivý a dej se na pokání.


14. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pane, ať vidím!“


13. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

Trpělivostí zachráníte svou duši.


12. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

jednáš, jak se sluší na věrného (křesťana) ve všem, co prokazuješ bratřím, a to i cizím


11. 11. 2022 0:00
Rubrika: Nezařazené

Den, kdy se zjeví Syn člověka.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka