Denní zamyšlení s Písmem
15. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Snášejte se navzájem a odpouštějte si.


14. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.


13. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek.


12. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému.


11. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.


10. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.


9. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.


8. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám.


7. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh.


6. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka