Denní zamyšlení s Písmem
27. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zůstaňte v mé lásce.


26. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.


25. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem cesta, pravda i život.


24. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.


23. 11. 2014 11:34
Rubrika: Nezařazené

Ty jsi král, náš král Ježíš.


22. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.


21. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.


20. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nemějte starost o svůj život.


19. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, synu, že jsme zchudli.


18. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka