Denní zamyšlení s Písmem
25. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil.


24. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin, tvůj Bůh, jej učinil tak početným jako nebeské hvězdy.


23. 6. 2014 9:16
Rubrika: Nezařazené

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh?


22. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, mezidobi

Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.


21. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života.


20. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek.


19. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sám Hospodin půjde před tebou.


18. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení tobě v požehnání.


17. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat.


16. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka