Denní zamyšlení s Písmem
24. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vrátíš-li se k Všemocnému, budeš vybudován.


23. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů!


22. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.


21. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Chci, buď čist.


19. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku.


18. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.


17. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou.


16. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já, Bůh Izraele, je neopustím.


15. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Snášejte se navzájem a odpouštějte si.


14. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka