Denní zamyšlení s Písmem
27. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit.


26. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.


25. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi.


24. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele!


23. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům.


22. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!


20. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!


19. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

…protože jsi nevěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas.


18. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii.


17. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Rodokmen Ježíše Krista…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka