Denní zamyšlení s Písmem
16. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu.“


15. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Pane, ukaž nám své milosrdenství!"


14. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít.“


13. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem."


12. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil,…


11. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co…


10. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Ž 37,4-5 Někdy je daleko těžší svěřovat svou cestu Hospodinu a čekat, že bude jednat, než si chtít všechno zařídit a zjistit sám…


9. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte." (Mt 10, 8) Ježíš chce, aby se jeho blížící království rozrůstalo skutky nezištné lásky jeho učedníků. Tak to dělali v…


8. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo." Ž 33,4


7. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jákob však odvětil:"Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." Gn 32,26 Požehnání znamenalo v nejstarších dobách zvláštní sílu, kterou Bůh umožňuje člověku úspěch. Izraelci nerozlišovali mezi touto silou (vnitřní mohutností) a jejím vnějším důsledkem.…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka