Denní zamyšlení s Písmem
24. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


23. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“


22. 6. 2011 0:58
Rubrika: O Slově na den

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.


21. 6. 2011 8:48
Rubrika: O Slově na den

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.


20. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsi Bůh ponížených, pomocník nejmenších, zastánce slabých, ochránce zavržených, spasitel zoufajících.


19. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi.


18. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.


17. 6. 2011 0:39
Rubrika: O Slově na den

A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.


16. 6. 2011 0:41
Rubrika: O Slově na den

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.


15. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem?


« novější 1 84 167 236 237 238 239 240 241 242 249 332 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka