Denní zamyšlení s Písmem
14. 2. 2011 0:04
Rubrika: O Slově na den

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.


13. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.


12. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


11. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.


10. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Za žádných okolností se neutíkej ke lži, zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.


9. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.


8. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.


7. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nenatahuj ruku v touze brát, a neschovávej ji, máš-li dávat.


6. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodine, ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě!


5. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Z celého srdce měj ve vážnosti svého otce a nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka