Denní zamyšlení s Písmem
13. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!


12. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zasnoubím si tě navěky... a poznáš Hospodina.


11. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vzýval jsem tvé jméno, Hospodine, z nejhlubší jámy.


10. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil.


9. 4. 2011 12:33
Rubrika: O Slově na den

Zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha.


8. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě.


7. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

V zemích, do nichž přišli, jsem se jim stal na ten krátký čas svatyní.


6. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Určitě tě zachráním, nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal, je výrok Hospodinův.


5. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu, rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vody.


4. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin můj hlasitý pláč slyší, Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.


« novější 1 82 163 236 237 238 239 240 241 242 244 325 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka