Denní zamyšlení s Písmem
7. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“


6. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.


5. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


4. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.


3. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.


2. 5. 2011 7:49
Rubrika: O Slově na den

Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.


1. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“


30. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Řekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!“ Když se mnou mluvil, nabyl jsem síly.


29. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte!


28. 4. 2011 7:58
Rubrika: O Slově na den

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.


« novější 1 83 165 237 238 239 240 241 242 243 246 328 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka