Denní zamyšlení s Písmem
6. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."


5. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru."


4. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“


3. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


2. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."


1. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.


31. 10. 2011 15:52
Rubrika: O Slově na den

Ježíš jim řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“


30. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe.


29. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.


28. 10. 2011 7:19

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.


« novější 1 87 174 237 238 239 240 241 242 243 260 346 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka