Denní zamyšlení s Písmem
3. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


2. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."


1. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh.


31. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!


30. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi.


29. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“


28. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin.


27. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?"


26. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu, rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vody.


25. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte si šat."


« novější 1 89 177 250 251 252 253 254 255 256 265 353 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka