Denní zamyšlení s Písmem
2. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.


1. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?


31. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.


30. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.


29. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.


28. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.


27. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


26. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.


25. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.


24. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka