Denní zamyšlení s Písmem
27. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“


26. 6. 2011 0:57
Rubrika: O Slově na den

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.


25. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.


24. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


23. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“


22. 6. 2011 0:58
Rubrika: O Slově na den

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.


21. 6. 2011 8:48
Rubrika: O Slově na den

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.


20. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsi Bůh ponížených, pomocník nejmenších, zastánce slabých, ochránce zavržených, spasitel zoufajících.


19. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi.


18. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.


« novější 1 87 174 250 251 252 253 254 255 256 260 346 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka