Denní zamyšlení s Písmem
7. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš.“


6. 7. 2012 9:52
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.


4. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


3. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání."


2. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!


1. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Můj nářek jsi obrátil v tanec, Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky.


30. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.


29. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem.


28. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem.


27. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nebudeš mít jiného boha mimo mne... Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit."


« novější 1 97 192 250 251 252 253 254 255 256 288 383 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka