Denní zamyšlení s Písmem
27. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“


26. 3. 2012 0:28
Rubrika: Nezařazené

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“


25. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“


24. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji."


23. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst..."


22. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.


21. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.


20. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


19. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.


18. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.


« novější 1 95 189 254 255 256 257 258 259 260 283 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka