Denní zamyšlení s Písmem
13. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

...abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného.


12. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!"


11. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“


10. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“


9. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“


8. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští.


7. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

... To píšeme, aby naše radost byla úplná.


6. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví.


5. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá.


4. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


« novější 1 95 189 255 256 257 258 259 260 261 283 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka