Denní zamyšlení s Písmem
1. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo.“


31. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“


30. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci."


29. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky.“


28. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Když vytrváte v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“


27. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“


26. 3. 2012 0:28
Rubrika: Nezařazené

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“


25. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“


24. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji."


23. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst..."


« novější 1 99 197 268 269 270 271 272 273 274 294 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka