Denní zamyšlení s Písmem
3. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.


2. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.


1. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


31. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné.


30. 7. 2011 8:50
Rubrika: O Slově na den

Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.


29. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Za žádných okolností se neutíkej ke lži, zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.


28. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.


27. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.


26. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nenatahuj ruku v touze brát, a neschovávej ji, máš-li dávat.


25. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenstvé dobrotivé, vysvoboď mě!


« novější 1 93 185 268 269 270 271 272 273 274 276 368 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka