Denní zamyšlení s Písmem
24. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.


23. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.


22. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.


21. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.


20. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.


19. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.


18. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, neobleče tím spíše vás, malověrní?


17. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."


16. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nemůžete sloužit Bohu i majetku.


15. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka