Denní zamyšlení s Písmem
25. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid."


24. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.


23. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“


22. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Kdo jí mé tělo pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“


21. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jestliže jsme byli obnoveni přijetím Kristova Těla, měli bychom to projevovat i skutky.


20. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš přišel na svět z lásky. A aby nás této lásce naučil, zůstal s námi v eucharistii.


19. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Řekl: „beze mne nemůžete dělat nic.“ Proto zůstal mezi námi a plně se nám dává k dispozici.


18. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh nás má rád takové, jací jsme – nedokonalé, sobecké, nestálé, ale schopné objevit jeho nekonečnou lásku a zcela se mu odevzdat.


17. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Měli bychom především milovat mši svatou, která by měla být středem našeho dne.


16. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když přijímáme Krista v eucharistii, přijímáme život nepomíjející.


« novější 1 97 192 269 270 271 272 273 274 275 288 383 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka