Denní zamyšlení s Písmem
17. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.


16. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.


15. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.


14. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc."


13. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.


12. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“


11. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě."


10. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.


9. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem šel v duchu roztrpčen a rozhořčen, ale Hospodinova ruka na mně pevně spočívala.


8. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka