Denní zamyšlení s Písmem
14. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.


13. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“


12. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán.


11. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu."


10. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!


9. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.


8. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Poznej tedy, že Hospodin, je Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení.


7. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“


6. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli.


5. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst."


« novější 1 94 186 270 271 272 273 274 275 276 279 371 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka