Denní zamyšlení s Písmem
15. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.


14. 10. 2011 0:00

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“


13. 10. 2011 0:00

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.


12. 10. 2011 0:00

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:


11. 10. 2011 0:00

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské.


10. 10. 2011 0:00

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.


9. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.


8. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.


7. 10. 2011 0:00

Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.


6. 10. 2011 0:00

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina


« novější 1 95 189 270 271 272 273 274 275 276 283 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka