Denní zamyšlení s Písmem
7. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.


6. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nemůžete sloužit Bohu i majetku.


5. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.


4. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nemůžete sloužit Bohu i majetku.


3. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


2. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

On jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování.


1. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.


31. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí.


30. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.


29. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka