Denní zamyšlení s Písmem
4. 7. 2011 0:13
Rubrika: O Slově na den

Neboť u Boha není nic nemožného.


3. 7. 2011 0:43
Rubrika: O Slově na den

„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým."


2. 7. 2011 0:54
Rubrika: O Slově na den

Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“


1. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.


30. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.


29. 6. 2011 0:01
Rubrika: O Slově na den

Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“


28. 6. 2011 7:33
Rubrika: O Slově na den

Řekl jim: „Ještě nechápete?“


27. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“


26. 6. 2011 0:57
Rubrika: O Slově na den

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.


25. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka