Denní zamyšlení s Písmem
3. 10. 2011 0:00

Přistoupil k ní (anděl) a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.


2. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.


1. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu."


30. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.


29. 9. 2011 9:26
Rubrika: O Slově na den

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!


28. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.


27. 9. 2011 9:27
Rubrika: O Slově na den

Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.


26. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!


25. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu."


24. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.


« novější 1 95 189 271 272 273 274 275 276 277 283 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka