Denní zamyšlení s Písmem
2. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budou tě nazývat: „Oblíbená“ a tvou zemi: „Vdaná“, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala.


1. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy.


31. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem.


30. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou."


29. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva."


28. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých."


27. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit.


26. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův.


25. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid."


24. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.


« novější 1 98 195 274 275 276 277 278 279 280 292 389 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka