Denní zamyšlení s Písmem
28. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?


27. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.


26. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost.


25. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král."


24. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.


23. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem.


22. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.


21. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat.


20. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.


19. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka