Denní zamyšlení s Písmem
12. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.


11. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neposlouchali jsme hlasu Hospodina, našeho Boha, ale chodili jsme každý za zálibami svého zlého srdce.


10. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách.


9. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě nebálo.


8. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo se bojí Hospodina, je upřímný ve svém přátelství, neboť bližního posuzuje jako sebe samého.


7. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha.


6. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Takový je náš Bůh, jiný se mu nemůže rovnat. Vynalezl všechny cesty rozumnosti a dal je svému služebníku Jákobovi.


5. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vyslyš, Hospodine, naši modlitbu a naši prosbu a kvůli sobě nás vysvoboď a dej nám svou milost.


4. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl."


3. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval.


« novější 1 99 197 276 277 278 279 280 281 282 294 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka