Denní zamyšlení s Písmem
14. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít.“


13. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.


12. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.


11. 7. 2012 9:58
Rubrika: Nezařazené

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


10. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.


9. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“


8. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A pohoršovali se nad ním...


7. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš.“


6. 7. 2012 9:52
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.


4. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka