Denní zamyšlení s Písmem
8. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.


7. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše.


6. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Požehnán buď muž, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody.


5. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.


4. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.


3. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.


2. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.


1. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!


31. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.


30. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

V každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka