Denní zamyšlení s Písmem
29. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem.


28. 10. 2012 1:30
Rubrika: Nezařazené

Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost!


26. 10. 2012 8:29
Rubrika: Nezařazené

Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!


25. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí?


24. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.


23. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.


22. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.


21. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak!


20. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.


19. 10. 2012 9:53
Rubrika: Nezařazené

Kdo miluje svůj život, ztratí jej.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka