Denní zamyšlení s Písmem
8. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.


7. 9. 2012 9:59
Rubrika: Nezařazené

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky."


6. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky."


4. 9. 2012 8:44
Rubrika: Nezařazené

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč.


3. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti.


2. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali.


1. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“


31. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


30. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“


29. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka