Denní zamyšlení s Písmem
2. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto.


1. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


31. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.


30. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“


29. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.


28. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Miluj svého bližního jako sám sebe!“


27. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpurný.


26. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem?


25. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš.


24. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka